fbpx Skip to main content

Ang mga aplikasyon ay sarado na ngayon

Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund

 

Kung ang inyong aplikasyon ay naaprubahan, makakatanggap kayo ng text message at email mga bandang ika-23 ng Enero, 2023. Ang salapi ay padadala sa koreo bandang ika-31 ng Enero, 2023. Kung hindi niyo pa natatanggap ang kabayaran pagdating ng katapusan ng Pebrero, maaari ninyong tawagan ang (844) 620-1999.

Paano gamitin ang pera

Kung ang iyong aplikasyon ay naaprubahan, ang pera ay ipapadala bilang tseke o prepaid card, depende kung alin ang iyong pinili noong nag-apply ka. Ipapadala ito sa address ng koreo o liham na iyong ibinigay noong nag-apply ka.  Mayroong ilang mahalagang bagay na dapat alamin tungkol sa kung paano gamitin ang mga ito:

Prepaid bank card

  • Ang prepaid bank card ay maaaring gamitin kahit saan na tumatanggap ng mga debit card.
 • Hindi ito maaaring gamitin upang mag-withdraw ng pera mula sa isang ATM.
 • Dapat mong i-activate ang iyong card sa loob ng 90 araw.
 • Kung nawala o nanakaw ang iyong card, iulat ito kaagad sa 844-620-1999 upang makakuha ng kapalit na card nang walang bayad. Maaari mo lang itong gawin bago ang Hunyo 30, 2023.
 • Kung hindi mo gagamitin ang lahat ng pera sa card sa loob ng 12 buwan, mayroong bayad sa hindi paggamit na $3.95 kada buwan.
 • Magkakaroon and card ng logo ng Tulong Pinansyal sa COVID-19 para sa Imigrante sa Washington sa itaas na kaliwang bahagi nito.
 • Ganito ang itsura ng kard:

Tseke

 • Dapat mong ipapalit ang iyong tseke sa loob ng 90 araw mula sa petsang nakasulat sa tseke. 
 • Kung mayroon kang account sa bangko sa iyong pangalan, maaari mong papalitan ang tseke sa anumang bangko nang walang bayad.
 • Maaari mo ring papalitan ang iyong tseke sa isang pasilidad ng pagpapalit ng tseke tulad ng Moneytree, ngunit maniningil sila ng bayad.
 • Kung wala kang account sa bangko, maaari mong ipapalit ang iyong tseke sa Chase Bank. Maniningil sila ng $10 na bayad, at mangangailangan kang magpakita ng ID. Dapat kang magpakita ng isang Pangunahing ID at isang Pangalawang ID mula sa listahan sa ibaba: 

Pangunahing ID

 • Lisensya ng pagmamanehong may larawan
 • ID ng estadong may larawan 
 • Lisensya ng pagmamaneho o ID card sa Canada na may larawan
 • Chase ATM/debit card na may PIN
 • Matricula consular card (Mexico)
 • Card ng pagpapatala ng botante sa Mexico na may larawan
 • Passport na may larawan
 • ID ng Serbisyong Pantao na may larawan

Pangalawang ID

 • Karagdagang pangunahing ID
 • Ibang ID na inilabas ng pederal o estado ng Estados Unidos na may larawan
 • ID ng empleyadong may larawan
 • ID ng estudyanteng may larawan
 • Pahayag o dokumento ng sahod mula sa employer, paycheck, o sulat na may pangalan at address mo
 • Banyagang Pambansang ID
 • Pahayag o dokumento ng bangko (mula sa huling 60 araw)
 • Singil sa palingkurang-bayad o utility bill na may pangalan at address (mula sa huling 60 araw)
 • ATM / debit / credit card na ibinigay ng bangkong may pirma

Humingi ng tulong sa iyong mga tanong

Kung kailangan mong suriin ang katayuan ng iyong aplikasyon, baguhin ang iyong address sa koreo o liham, o may mga tanong tungkol sa iyong bayad, narito ang mga paraan na makakukuha ka ng tulong. 

Para sa alinman sa iyong mga tanong at problema, maaari kang tumawag sa Linya ng Tulong: 844-620-1999. 

 • Matutulungan ka nila sa Ingles, Espanyol, Tsino, Tagalog, at Koreano.
 • Bago ka tumawag, mangyaring tiyakin na alam mo ang iyong natatanging numero ng aplikasyon o application ID. Ang numero ng aplikasyon ay nasa pagitan ng 5-7 na numero ang haba, at kasama ito sa lahat ng mga update sa text at email tungkol sa iyong aplikasyon. Gagamitin ito upang tingnan ang impormasyon tungkol sa iyong aplikasyon.
 • Kung tatawag ka mula sa numero ng telepono na iba mula sa numero ng telepono sa iyong aplikasyon, hihilingin sa iyo na ibigay ang numero ng telepono na ginamit sa iyong aplikasyon.
 • Maaaring kailanganin mong mag-iwan ng mensahe, at makatatanggap ka ng tawag sa loob ng 7-10 araw.
 • Maaari kang tumawag sa numerong ito upang:
  • Humingi ng update sa katayuan ng iyong aplikasyon
  • Baguhin ang iyong address sa koreo o liham
  • Tanungin ang tungkol sa mga problema sa iyong tseke o prepaid card
  • Humiling ng kapalit para sa nawala o nanakaw na prepaid card
  • Hanapin ang iyong natatanging numero ng aplikasyon o application ID, kung nawala mo ito. (Maging handang ibahagi ang iyong address ng tirahan, numero ng telepono, at email address para mahanap nila ang iyong impormasyon.) 

Kung tumulong sa iyo ang organisasyon sa komunidad, maaari mo silang tawagan. Bago ka tumawag, mangyaring tiyakin na alam mo ang email address at password na iyong ginamit upang mag-apply (maliban kung gumawa ang organisasyon ng email para sa iyo).  Mahahanap mo ang kanilang impormasyon dito. Kung tatawag ka sa isang organisasyon ng komunidad, maaari mong:

 • Hingiin ang update sa katayuan ng iyong aplikasyon
 • Baguhin ang iyong address sa koreo (hanggang Nobyembre 28)
 • Hanapin ang iyong natatanging numero ng aplikasyon

Community Organizations

Spanish

Casa Latina

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish, Pierce Counties
Varied Hours
‪(206) 289-0184‬

Kitsap Immigrant Assistance Center

Languages:
Spanish, English, Mam, Q’anjob’al

Kitsap, Mason Counties
Hours: Mon-Fri 10:00am-7:30pm
(360) 277-6470

Latinos en Spokane

Languages:
Spanish, English

Spokane, Spokane Counties
Hours: Mon-Fri: 11:00am-7:00pm
(509) 558-9359

Our Place, Nuestra Casa Multicultural Center

Languages:
Spanish, English, Chuukese

Clark, Cowlitz Counties
Tue-Sat 12:00pm-5:30pm
(360) 718-7454
(360) 353-3235
mbarrera.opncmcc@gmail.com

The Support Center

Languages:
Spanish, English

Okanogan County
Mon-Fri 8:00am-5:00pm
(509) 826-3221
mamelong@thesupportcenter.org

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Centro Americano

Languages:
Spanish, English, Garifuna

King County
Hours: 2:00pm-8:00pm
(206) 851-6925
yoelinconnor@gmail.com

Villa Comunitaria

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Fri 9:00am-5:00pm, Sat 9:30am-3:30pm
(206) 767-7445
info@villacomunitaria.org

Central Washington Justice For Our Neighbors

Languages:
Spanish, English

Kittitas County and Walla Walla County
Mon-Fri 4:00pm-8:00pm, Sat-Sun 8:00am-8:00pm
(509) 699-6037
(509) 699-6018
wirf@cwjfon.org

Nuestra Casa

Languages:
Spanish, English

Yakima County
Mon-Fri 9:00am-4:00pm
(509) 439-8583
wirf@nuestracasawa.org

Colectiva Legal del Pueblo

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Tue: Thu-Fri 9:00am-5:00pm (closed Wed)
(206) 931-1514
info@colectivalegal.org

Latino Educational Training Institute

Languages:
Spanish, English

Snohomish County, Lynnwood
Mon-Fri: 5:00pm-10:00pm
Sat: 8:00am-3:00pm
(206) 659-1857 (cell)
(425) 775-2688 (office)
maria@letiwa.org

Hispanic Business / Professional Association

Languages:
Spanish, English

Spokane, Adams, Grant, Okanogan, Douglas, Whitman, Pend Oreille, Stevens, Walla Walla
Mon-Fri: 10am-6:30pm
Sat: 10:00am-3:00pm
(509) 557-0566
(509) 416-5468
office@hbpaofspokane.org

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

CAFE: Community for the Advancement of Family Education

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Okanogan, Grant, Ferry Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 903-3900
info@wenatcheecafe.org

Wenatchee for Immigrant Justice

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Grant, Okanogan Counties
Mon-Fri: 8am-8pm
(509) 761-9187‬
(509) 237-8120
wij.wirf@gmail.com

Comunidades Sin Fronteras

Languages:
Spanish, English, Nahutl, Mizteco Alto y Bajo, Tagobal, Amozco, Man

Grant, Kittitas, Yakima, Franklin, Adams, Benton, Okanogan, Douglas, Chelan Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 797-1484
comunidadessinfronteraswa@gmail.com

Unidos Nueva Alianza (Latinos Unidos Grant County)

Languages:
Spanish, English, Mixteco Alto y Bajo

Grant, Adams, Douglas, Chelan, Okanogan, Kittitas, Yakima, Franklin Counties
Mon-Fri 8:00am-8:00pm
‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637

una.wirf@gmail.com

Hispanic Disability Support WWA (Pasitos Gigantes)

Languages:
Spanish, English

Clark, Klickitat, Skamania, Cowlitz Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(360) 583-0792
(564) 219-6384
(564) 219-6385
info@pasitosgigantes.org

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

Centro Cultural Mexicano

Languages:
Spanish, English

King & Snohomish Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(425) 896-7067
info@centroculturalmexicano.org

La Oficina (Centro de Servicios Comunitarios Yakima)

Languages:
Spanish, English

Yakima
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(509) 225-9921
info@laoficina.biz

Lutheran Community Service NW

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish Counties
Angle Lake Community Resource Center:King County
Everett Community Resource Center: In-person Tuesdays and Thursdays 9:00am-5:00pm
Everett Community Resource Center: Snohomish County
In-person Monday, Wednesday and Thursday 9:00am-5:00pm
(206) 816-3250
(425) 513-2880
alcrc@lcsnw.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
English & Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

Teenagers Plus

Languages:
English, Swahili, Bantu Languages

King County
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(206) 446-9031
tiplus.org@gmail.com

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Tacoma Community House

Languages:
Spanish, Ukrainian, Russian, Vietnamese

Pierce County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
253-383-3951
info@tacomacommunityhouse.org

APIC South Puget Sound

Languages:
English, 中文 (Chinese), Tagalog, Tiếng Việt (Vietnamese), Chuukese, Español

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-6pm
Multiple languages: (323) 609-5757
中文 (Chinese): 323-609-5757
Tagalog: 360-721-7262
Tiếng Việt (Vietnamese): 360-499-3616
Chuukese: 360-972-1888
Español: 360-941-7905
Website

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
Amharic, Arabic, Bemba, Chichewa, English, French, Igbo, Kibembe, Kiboa, Kokongo, Kikuyu, Kinyarwanda, Kisii, Kitetela, Koloqua, Liberian English, Lingala, Luganda, Luo, Mandinka, Ndebele, Nyanja, Portuguese, Shona, Spanish, Swahili, Tigrinya, Tshiluba, Tumbuka, Wolof, Zulu

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com
Español: (509) 731-7825
All languages contact information here

English

Casa Latina

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish, Pierce Counties
Varied Hours
‪(206) 289-0184‬

Kitsap Immigrant Assistance Center

Languages:
Spanish, English, Mam, Q’anjob’al

Kitsap, Mason Counties
Hours: Mon-Fri 10:00am-7:30pm
(360) 277-6470

Our Place, Nuestra Casa Multicultural Center

Languages:
Spanish, English, Chuukese

Clark, Cowlitz Counties
Tue-Sat 12:00pm-5:30pm
(360) 718-7454
(360) 353-3235
mbarrera.opncmcc@gmail.com

The Support Center

Languages:
Spanish, English

Okanogan County
Mon-Fri 8:00am-5:00pm
(509) 826-3221
mamelong@thesupportcenter.org

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Centro Americano

Languages:
Spanish, English, Garifuna

King County
Hours: 2:00pm-8:00pm
(206) 851-6925
yoelinconnor@gmail.com

Villa Comunitaria

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Fri 9:00am-5:00pm, Sat 9:30am-3:30pm
(206) 767-7445
info@villacomunitaria.org

Central Washington Justice For Our Neighbors

Languages:
Spanish, English

Kittitas County and Walla Walla County
Mon-Fri 4:00pm-8:00pm, Sat-Sun 8:00am-8:00pm
(509) 699-6037
(509) 699-6018
wirf@cwjfon.org

Pacific Islander Community Association of WA

Languages:
English, Chuukese, Chamorro, Fijian, Tongan, Samoan, Kosraean, Papuan

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 686-5221
contact@picawa.org

Nuestra Casa

Languages:
Spanish, English

Yakima County
Mon-Fri 9:00am-4:00pm
(509) 439-8583
wirf@nuestracasawa.org

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Colectiva Legal del Pueblo

Languages:
Spanish, English

King County
Mon-Tue: Thu-Fri 9:00am-5:00pm (closed Wed)
(206) 931-1514
info@colectivalegal.org

Latino Educational Training Institute

Languages:
Spanish, English

Snohomish County, Lynnwood
Mon-Fri: 5:00pm-10:00pm
Sat: 8:00am-3:00pm
(206) 659-1857 (cell)
(425) 775-2688 (office)
maria@letiwa.org

Hispanic Business / Professional Association

Languages:
Spanish, English

Spokane, Adams, Grant, Okanogan, Douglas, Whitman, Pend Oreille, Stevens, Walla Walla
Mon-Fri: 10am-6:30pm
Sat: 10:00am-3:00pm
(509) 557-0566
(509) 416-5468
office@hbpaofspokane.org

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

Korean Community Service Center

Languages:
Korean, English

King, Snohomish, and Pierce
Mon-Fri: 9:30am-4:30 pm
(425) 776-2400
kcscseattle@hotmail.com

CAFE: Community for the Advancement of Family Education

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Okanogan, Grant, Ferry Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 903-3900
info@wenatcheecafe.org

APIC South Puget Sound

Languages:
English, 中文 (Chinese), Tagalog, Tiếng Việt (Vietnamese), Chuukese, Español

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-6pm
Multiple languages: (323) 609-5757
中文 (Chinese): 323-609-5757
Tagalog: 360-721-7262
Tiếng Việt (Vietnamese): 360-499-3616
Chuukese: 360-972-1888
Español: 360-941-7905
Website

Wenatchee for Immigrant Justice

Languages:
Spanish, English

Chelan, Douglas, Grant, Okanogan Counties
Mon-Fri: 8am-8pm
(509) 761-9187‬
(509) 237-8120
wij.wirf@gmail.com

Comunidades Sin Fronteras

Languages:
Spanish, English, Nahutl, Mizteco Alto y Bajo, Tagobal, Amozco, Man

Grant, Kittitas, Yakima, Franklin, Adams, Benton, Okanogan, Douglas, Chelan Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 797-1484
comunidadessinfronteraswa@gmail.com

Unidos Nueva Alianza (Latinos Unidos Grant County)

Languages:
Spanish, English, Mixteco Alto y Bajo

Grant, Adams, Douglas, Chelan, Okanogan, Kittitas, Yakima, Franklin Counties
Mon-Fri 8:00am-8:00pm
‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637
una.wirf@gmail.com

Washington West African Center

Languages:
English, French, Mandinka, Wollof, Fula, Jola, Twi, Egbo, Yoruba, Sarahuleh, Serer, Hausa

Snohomish, King, Clark County
Mon-Fri 9:00am-6:00pm
(253) 235-2132
info@wawac.org

Hispanic Disability Support WWA (Pasitos Gigantes)

Languages:
Spanish, English

Clark, Klickitat, Skamania, Cowlitz Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(360) 583-0792
(564) 219-6384
(564) 219-6385
info@pasitosgigantes.org

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Centro Cultural Mexicano

Languages:
Spanish, English

King & Snohomish Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(425) 896-7067
info@centroculturalmexicano.org

La Oficina (Centro de Servicios Comunitarios Yakima)

Languages:
Spanish, English

Yakima
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(509) 225-9921
info@laoficina.biz

Lutheran Community Service NW

Languages:
Spanish, English

King, Snohomish Counties
Angle Lake Community Resource Center:King County
Everett Community Resource Center: In-person Tuesdays and Thursdays 9:00am-5:00pm
Everett Community Resource Center: Snohomish County
In-person Monday, Wednesday and Thursday 9:00am-5:00pm
(206) 816-3250
(425) 513-2880
alcrc@lcsnw.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
Amharic, Arabic, Bemba, Chichewa, English, French, Igbo, Kibembe, Kiboa, Kokongo, Kikuyu, Kinyarwanda, Kisii, Kitetela, Koloqua, Liberian English, Lingala, Luganda, Luo, Mandinka, Ndebele, Nyanja, Portuguese, Shona, Spanish, Swahili, Tigrinya, Tshiluba, Tumbuka, Wolof, Zulu

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
Español: (509) 731-7825
communityleaderswa@gmail.com
All languages contact information here

Within Reach

Languages:
English, Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Teenagers Plus

Languages:
English, Swahili, Bantu Languages

King County
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(206) 446-9031
tiplus.org@gmail.com

Latinos en Spokane

Languages:
English, Spanish

Spokane, Spokane Counties
Hours: Mon-Fri: 11:00am-7:00pm
(509) 558-9359

Asian languages

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Korean Community Service Center

Languages:
Korean, English

King, Snohomish, and Pierce
Mon-Fri: 9:30am-4:30 pm
(425) 776-2400
kcscseattle@hotmail.com

APIC South Puget Sound

Languages:
English, 中文 (Chinese), Tagalog, Tiếng Việt (Vietnamese), Chuukese, Español

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-6pm
Multiple languages: (323) 609-5757
中文 (Chinese): 323-609-5757
Tagalog: 360-721-7262
Tiếng Việt (Vietnamese): 360-499-3616
Chuukese: 360-972-1888
Español: 360-941-7905
Website

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
English & Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

Tacoma Community House

Languages:
Spanish, Ukrainian, Russian, Vietnamese

Pierce County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
253-383-3951
info@tacomacommunityhouse.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

African languages

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Teenagers Plus

Languages:
English, Swahili, Bantu Languages

King County
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(206) 446-9031
tiplus.org@gmail.com

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

Washington West African Center

Languages:
English, French, Mandinka, Wollof, Fula, Jola, Twi, Egbo, Yoruba, Sarahuleh, Serer, Hausa

Snohomish, King, Clark County
Mon-Fri 9:00am-6:00pm
(253) 235-2132
info@wawac.org

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Center for Multicultural Health

Languages:
Amharic, Tigrinya, Bemba, Kiswahili, Kikuyu, Luo

Seattle
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 461-6910 ext.200
tina@cschc.org

Ethiopian Community in Seattle

Languages:
Amharic

Seattle
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 825-4254
info@ecseattle.org

Horn of Africa

Languages:
Amharic, Afaan Oromo, Tigrigna, Somali

Seattle, Kent
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 760-5071
info@hoas.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
Languages:
Amharic, Arabic, Bemba, Chichewa, English, French, Igbo, Kibembe, Kiboa, Kokongo, Kikuyu, Kinyarwanda, Kisii, Kitetela, Koloqua, Liberian English, Lingala, Luganda, Luo, Mandinka, Ndebele, Nyanja, Portuguese, Shona, Spanish, Swahili, Tigrinya, Tshiluba, Tumbuka, Wolof, Zulu

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com
Español: (509) 731-7825
All languages contact information here

Within Reach

Languages:
English & Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Pacific Island languages

Pacific Islander Community Association of WA

Languages:
English, Chuukese, Chamorro, Fijian, Tongan, Samoan, Kosraean, Papuan

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(206) 686-5221
contact@picawa.org

APIC South Puget Sound

Languages:
English, Chinese, Tagalog. May offer other API language assistance upon request

Thurston, Lewis, Mason, Grays Harbor Counties
Mon-Fri: 12:30pm-4pm
Multiple languages: (323) 609-5757
中文 (Chinese): 509-593-8393
Tagalog: 360-721-7262
Tiếng Việt (Vietnamese): 360-499-3616
Chuukese: 360-972-1888
apic.southpugetsound@gmail.com

Website

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
English & Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Middle East and India

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

Within Reach

Languages:
English & Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
Amharic, Arabic, Bemba, Chichewa, English, French, Igbo, Kibembe, Kiboa, Kokongo, Kikuyu, Kinyarwanda, Kisii, Kitetela, Koloqua, Liberian English, Lingala, Luganda, Luo, Mandinka, Ndebele, Nyanja, Portuguese, Shona, Spanish, Swahili, Tigrinya, Tshiluba, Tumbuka, Wolof, Zulu

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com
Español: (509) 731-7825
All languages contact information here

Other languages

Kitsap Immigrant Assistance Center

Languages:
Spanish, English, Mam, Q’anjob’al

Kitsap, Mason Counties
Hours: Mon-Fri 10:00am-7:30pm
(360) 277-6470

Our Place, Nuestra Casa Multicultural Center

Languages:
Spanish, English, Chuukese

Clark, Cowlitz Counties
Tue-Sat 12:00pm-5:30pm
(360) 718-7454
(360) 353-3235
mbarrera.opncmcc@gmail.com

Amigos de Seattle

Languages:
Spanish, English, Man, Garifuna, Sahim Sau

King County
Office: Mon-Fri 10:00am-4:00pm
Cell: 10:00am-8:00pm Mon-S
(206) 471-4482
(206) 471-5322
(206) 402-4241
amigosdeseattle2014@gmail.com

Centro Americano

Languages:
Spanish, English, Garifuna

King County
Hours: 2:00pm-8:00pm
(206) 851-6925
yoelinconnor@gmail.com

Channel A TV

Languages:
English, Bemba, Swahili, Nyanja, Chewa, Filipino, Russian, Lingala, French

King County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(206) 290-3376
davieschirwa@gmail.com

Empower Next Generations

Languages:
Spanish, English, Nahuatl, Mixteco, Zapoteco, Quiche, Ukrainian, French, Portuguese, Russian

Whatcom, Skagit, King, Everson, Bellingham, Burlington, Seattle
Tue-Sat: 12:00pm-8:00pm
(360) 218-4211
wirf@empowernextgenerations.org

Comunidades Sin Fronteras

Languages:
Spanish, English, Nahutl, Mizteco Alto y Bajo, Tagobal, Amozco, Man

Grant, Kittitas, Yakima, Franklin, Adams, Benton, Okanogan, Douglas, Chelan Counties
Mon-Fri 9:00am-5:00pm
(509) 797-1484
comunidadessinfronteraswa@gmail.com

Unidos Nueva Alianza (Latinos Unidos Grant County)

Languages:
Spanish, English, Mixteco Alto y Bajo

Grant, Adams, Douglas, Chelan, Okanogan, Kittitas, Yakima, Franklin Counties
Mon-Fri 8:00am-8:00pm

‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637

una.wirf@gmail.com
Mon-Fri 8:00am-8:00pm
‪(509) 906-1560‬
(509) 289-7637
una.wirf@gmail.com

Washington Immigrant Solidarity Network

Languages:
Most languages

Statewide
Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
(844) 724-3737
info@waisn.org

African Young Dreamers Empowerment Program

Languages:
English, French, Swahili, Amharic, Arabic, Lingala

Federal Way
Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
(253) 237-0726
aydepiinfo@aydep.org

Multi Service Center

Languages:
Spanish, English, Ukrainian, Dari/Pashto

Federal Way, Kent
Mon-Fri: 8:30pm-5:00pm
(253) 838-6810
(253) 854-4406
info@mschelps.org

Sea Mar Community Health Centers

Languages:
Spanish, English, Russian, Ukrainian, Slavic,
Palauan, Japanese, Punjabi, Urdo, Arabic

Statewide
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
(855) 289-4503
anaowens@seamarchc.org

WA State Coalition of African Community Leaders

Languages:
English, Swahili, French, Lingala, Kikongo, Kiboa, Chichewa, Nyanja, Bemba, Lozi, Kisii, Luo, Kitetela, Tshiluba, Portuguese, Kikuyu, Tigrinya, Shona

King, Snohomish, Pierce, Thurston, Spokane Counties
Mon-Fri: 8:00am-8:00pm
communityleaderswa@gmail.com

Within Reach

Languages:
English & Spanish
Live interpretation for other languages is available too.

Statewide
Mon-Thur: 8:00am-5:30pm and Friday: 8:00am-5:00pm
(800) 322-2588
help@parenthelp123.org

Tacoma Community House

Languages:
Spanish, Ukrainian, Russian, Vietnamese

Pierce County
Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
253-383-3951
info@tacomacommunityhouse.org

World Relief

Languages:
English, Spanish, Ukrainian. Live interpretation for other languages is available too.

Kent, Bellingham
Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
(253) 277-1121
infowesternwa@wr.org

Iba pang mga lugar kung saan makakukuha ng suporta

Kung gusto mong makakuha ng update sa paparating na mga tulong pinansyal para sa imigrante, pagpapatupad sa imigrante sa iyong lugar, at pagtataguyod ng imigrante, sundan ang Washington Immigrant Solidarity Network sa Facebook (facebook.com/WAISNorg) o i-text ang salitang WAISN sa 509-300-4959.

Isang miyembro ng iyong pamilya ang maaaring makinabang sa sumusunod na mga mapagkukunan mula sa Washington State Department of Social and Health Services (DSHS)

Maaari kang mag-apply sa mga programa sa DSHS online sa  Washington Connections, sa telepono sa (877) 501-2233, o sa personal sa iyong lokal na Tanggapan ng mga Serbisyong Pangkomunidad. 

 • Kung nag-apply ka online, ang iyong susunod na hakbang ay ang pagkumpleto sa panayam sa pamamagitan ng telepono sa 877-501-2233, o sa personal sa iyong lokal na Tanggapan ng mga Serbisyong Pangkomunidad.
 • Upang humingi ng tulong sa wikang maliban sa Ingles, dapat kang tumawag sa (800) 797-0617, Lunes hanggang Biyernes, 8AM-5PM upang makahingi ng tulong sa wika. Kung makarinig ka ng recording, mangyaring mag-iwan ng mensahe kasama ng iyong numero ng telepono at wika na iyong ginagamit at tatawagan ka nila kasama ng isang tagapagsalin.                                               

Simula Abril 2023, ang mga taong naghain ng buwis ay maaaring mag-apply para sa bagong Kredito sa Buwis para sa Nagtatrabahong mga Pamilya ng Washington. Ang mga taong karapat-dapat ay maaaring makakuha ng $1200 mula sa kanilang mga buwis.